Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

neljapäev, 28. juuli 2011

Orissaare apteek


2012. aastal saab Orissaare apteek 100 aastaseks

neljapäev, 7. juuli 2011

Keskkool 1950ndail, fotod

Panin Orissaare keskkooli kohta üles mõned pildid (2010. aastal igavikku lahkunud kunagise õppealajuhataja pr Medea Kõrv'a albumist): link. Keskkooli ajalugu Piiril, Tumalas ja Orissaares on kirjeldatud ajalehes Kommunismiehitaja 6. nov 1986, nr 131-132, kooli 40-a sünnipäevast leidub ülevaade Kommunismiehitajas nr 136, 18. nov 1986 ja aasta 2001 kohalikus lehes (täpne viide puudu) on rubriigis "Eluratas" intervjuu kauaaegse õpetaja pr Helene Teärega, kelle koolmeistritee algas 1954. aastal Tumalas.

ajaleht muude jutustustega keisrihärra kohta

Keisri külaskäik

Veljo Puujalg Kuressaarest saatis väga olulise täienduse selle fakti kohta kui keiser 1803 Orissaares käis:

Keisri Alekander I. Kuresaare käik 1803 aastal.
 Jaanikuu 17. päewal s.a. oli meie Saarlastel ja Kuresaare linnal see auu hulga aja pärast Keiserliku perekonna liikmeid näha. See päew läks, nagu kõik teised päewad mööda, aga selle mälestus jääb põlwest põlweni meie rahwa hulka liikuma. Kui ka pitk ajakäik selle päewa hiilgawat ilu ja särawat auu oma warju saab matma; aga tähtsamad sündmused /.../ ja muud sarnased juhtumid jääwad kustutamata meie rahwa raamatusse.
 83. aastat tagasi, kui meie armuline kõrge riigi isa ja Eesti rahwa wabastaja Alekander I. Kuresaares käinud. /.../
 Üle wäikese wäina Saaremaale tulles olnud keiser Orissaare postkontori ees ühe kiwi pääl. Selle mälestueks tahtnud Saaremaa mõisnikkude kogu senna ühe mälestuse samba ehitada, aga arwanud siisgi ilusamaks mälestuseks iga aasta  sääl kiwi pääl kiriku waestele raha jagada. Muhu, Põide, Jaani, Karja, Waljala ja Kihelkonna kiriku waestele, kes 12. lehekuu päewaks Orissaare tulewad, saab iga aasta 14 rup. 28 1/2 kop. ära jagatud; käes olewal (1886) aastal sai iga waene 14 kop. /.../
 "Saarlase lisa", 21.07.1886, lk2.