Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

teisipäev, 18. oktoober 2011

Laimjala vallavalitsuse teade külavanematele

Orisaare politsei jaosk. ülema käsul peab iga majapidamise juures kindel välja käigu koht (peldik) sisseseatud olema. Kellel aga juba see olemas on, peab ära puhastama ja mustuse maa sisse kaevama et kärbsed ligi ei pääseks. Aeg-ajalt tuleb väljakäigu kohta lüpja riputada. Peale selle olgus igas väljakäigu kohas turba mulla kast, mida peale wälja heite peale tuleb igakord riputada.
Wäljakäigu kohad on tarvilikud külge hakkavate haiguste ärahoidmiseks ja maja ümbruse puhtaks pidamise mõttes.
Wäljakäigu kohtade kordaseadmise termiin on 15 augustil s.a.
Lähemal ajal saab politsei poolt selles asjas järele vaatus toime pandud kuna käsule vastu hakkajad kohtulikule vastutusele võetakse, nagu see möödaläinud aastal Pahavalla külas juhtus.

Laimjalas 02/VIII 1922

Wallavalitsuse nimel sekretäär A. Käo