Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

pühapäev, 3. mai 2015

Kestlase laid või Kinda laid Väinatammi otsas

Veel üks huvitav leid ja vaade tänasele tammile: Joh.Pääsukese ülesvõte on tehtud praeguselt teel, mis Orissaarest viib Väinatammile - selle koha nimi on märgitud vanadel kaardidel Kestlase laiuna (see on päris pere nimena. kelle koht oli praeguse veetorni juures - see nimi on olnud äramärgitud juba 1700 algusest.

Ajaloo talgud 3.mai 2015

Head huvilised!

Tänu pr Eist, Viivi eeltööle, õnnestus täna Võidu tänaval korraldada ajaloo talgud - üleslaetud fotod on hea täiendus olemasolevatele teemadele ja mitmedki neist kas uue vaatena või esmaskordse avaldamisena.

Tervitades,

talgulised Gustav Kutsar ja Viivi Eist.

Haapsu küla vaated a. 1913Pr V.Eist selgitused: 1.foto - Haapsu küla viljatuulaja; 2. foto taluväravad; 3.foto - külatänav Haapsu külas (fotod aastast 1913. pildistaja Joh.Pääsuke)

Vanema aja foto Orissaare kohta: veekogu um. 1900-1908

Pr. V.Eist sõnul oli foto juures järgmine märge: Veekogu Orissaares, pildistatud 1900-1908

foto Kõinastul 1900 alguses (Aadu talu)


Foto Kõinastul 1900 alguses (Aadu talu)

Pr V.Eist kommentaar siia juurde: arhiivist on päris palju fotosid Kõinastu kohta - kui on huvi, võib neid veelgi üles otsida ja siia laadida!

Orissaare sadama ehituse 1932-33

See vaade näitab millised olid sadamakaile sisse-ehitatud avad (V.Eist kataloogist)

Uisu sadama muuli ots

Foto juures oli selgitus: Orissaare paadisild. a. 1931 (V.Eist kataloogist)

Illiku laiu tee 30ndatel

See foto pärineb aastast 1932: vaade Illiku laiu poolt peale tee ehitamist (V.Eist katoloogist)

Kaitseliidu pealik R. Lints Öörikul

Kaitseliidu pealik külastab Öörikut (foto arvatav aeg 1933)'

Kaitseliidu Ajaloo blogist leidsin Peeter Kase poolt koostatud malevapealiku elulookirjeldusest järgmise lõigu, mis võib selgitada selle foto tausta - Kaitseliidu õppustel oli kõrgetasemeline komisjon vaatlemas ja võib olla see ülesvõte Öörikult kajastab seda sündmust:
/---/
Aeg-ajalt, et süvendada saadud teadmisi ja kogemusi, korraldati ulatuslikumaid õppusi. Suurimad neist olid Upa-Lilbi taktikaline õppus 1929. aastal, kus osalesid 350 kaitseliitlast ja 40 naiskodukaitsjat ning „Saaremaa dessantoperatsioon“ 1933. aastal, kus tegutsesid ühel pool Kaitseliidu Läänemaa, Harju ja Tallinna malevate üksused, nende vastu aga 700 Saaremaa kaitseliitlast ja 60 naiskodukaitsjat. Ülimalt kõrgetasemeline vaatlejate komisjon andis üksmeelselt maleva tegevusele õppuste käigus väga kiitva hinnangu.        
/---/

Foto Ariste külast

Pr V.Eist selgitused foto juurde: Ariste küla vana moonakate elumaja; kuulus Tumala mõisa juurde; foto aastast 1913. Joh. Pääsuke

Ratturi maja-veski 1913

Pr V.Eist kataloogist: foto aastast 1913 kui Joh.Pääsuke pildistas Saaremaal

Väinatammi laiendus 1939

Pr. Viivi Eist selgitus foto juurde: 1939 tehti tammi remontitöid ja ühtlasi tehti tammi laiendus

Vanad pildid Väinatammist

Pr Eist, Viivi kataloogist: foto aastast 1913 kui pildistaja Johannes Pääsuke käis saarel

See foto pärineb samast ajas, kuid tehtud mõni kuu varem