Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

teisipäev, 24. märts 2015

Orissaare tamm vanadel kaartidel

Orissaare tamme täpne vanus on teadmata. Üks moodus mõistmaks tamme tegelikku iga, on uurida vanu kaarte ning teha järeldusi tamme ümbruse põhjal.

Esimene kaart on Orissaare rajoonikeskuse planeerimise ja hoonestamise projekt aastast 1952 (ERA.T-14.4-6.8388). Plaanil on näha staadion ja tamm on eraldi ära märgitud (pildil punases ringis).


Teine kaart on aastast 1933 ja tegemist on Orissaare aleviku planeerimise kavaga (ERA.T-6.5.108). Kaardil puuduvad tamme piirkonnas igasugused rajatised. Kaardil on tamme asukohas punane ring.


Kolmas kaart on aastast 1917 (ERA.R-1703.1.6) ja näitab praeguse staadioni olevat metsase ala. Tamme kaardil eraldi märgitud ei ole.


Neljas kaart on Orissaare eramõisa plaan aastatest 1894-1895 (EAA.3724.5.2382). Plaanil ei ole tamme eraldi märgitud, kuid ala, kus täna asub tamm on märgitud kaetuks lehtmetsaga. Täpsemalt on kaardil täheldatud, et tegemist on "kaasikuga". Pole sugugi välistatud, et tamme lapsepõlv möödus kaitsva kaasiku varjus. Tamme ligikaudne asukoht on märgitud punase ringiga.


Viies ja vanim kaart on ajast, mil tamme sünnini jäi arvestav hulk aastaid. Tegemist on Orissaare mõisa plaaniga aastast 1787 (EAA.2072.3.426d). Skeemi põhjal laiub tänasel tamme asukohal puisniit.


Kaartide põhjal võib järeldada, et tamm on sattunud oma kohale looduslikul teel, kuigi tore oleks arvata, et tegemist on vana mõisapargi viimase nähtava märgiga. On olnud juttu sellest, et staadioni kohal asus kunagi park. Tundub siiski, et kui seal asus midagi pargi taolist, siis oli tegemist selleks kohandatud loodusliku kooslusega ning park tegutses küllaltki lühiajaliselt.

neljapäev, 5. märts 2015

Euroopa aasta puu

Orissaare ajaloos ei juhtu tihti sündmusi, mis ületaksid riigi meedia uudistekünnise, rääkimata üleeuroopalisest plaanist. Kirjeldatu valguses on tänane päev Orissaare jaoks erilise tähtsusega. Euroopa aasta puu 2015 konkursi võitis Orissaare staadionil kasvav tamm!
Tunnustus ja kiitus selle eest Heiki Hansole, Hannes Valdnale ning kõikidele teistele, kes ühel või teisel moel tulemuse saavutamisele kaasa aitasid.
59836 häält Orissaare tammele on suur hulk tunnustuskrediiti, mis teisest küljest seab vallale ja valla kodanikele kohustuse huvilistele nii Eestist, kui ka mujalt, tamme väärikalt demonstreerida. Suhtugem sellesse kui suurepärasesse võimalusse!