Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

reede, 30. september 2016

Dokument Saksa okupatsiooni algusest 1941. aasta sügisel

5. oktoobril 1941 alistusid viimased punaarmee üksused Sõrves ning Saaremaa sai kommunistlikust võimust vabastatud. Loodeti taastada Eesti iseseisvus, kuid nagu me teame, see siiski ei õnnestunud.
Kiiresti hakati nii kohalike inimeste, kui ka sakslaste poolt tegema kindlaks kahjusid, mis olid kaasnenud aastaga punavõimu all. Muu hulgas asuti aktiivselt otsima inimesi, kes olid punastega koostööd teinud. Küüditamisest ei olnud möödunud kuigi palju aega ning kättemaksuiha tiivustas tegutsema. Eelneva valguses toon välja dokumendid, mis puudutavad otseselt karistustööd Orissaares.

Riigiarhiivis on dokumendid, mis kannavad koondnimetust Saaremaa Prefektuuri Poliitilise Politseiala juhataja tegevuspiirkonnas karistatud isikute nimekirjad (ERA.R-64.1.88) ja need sisaldavad kahte dokumenti Orissaare kohta.

Esimene dokument kannab märget "Täiesti salajane" ja on saadetud Saaremaa politseiprefektile (võetud vastu 23.10.1941). Kirja tekst on järgmine:

Informatsiooni mõttes kannan ette, et Pöide vallas Orissaare alevikus asub Saksa sõjaväe politseiüksus / GFP / Dienststelle 08615*, kelle poolt kohapeal ühtlasi kuulatakse üle süüaluseid kui ka tunnistajaid ning kellele kohapeal on allutatud sõjaväelised spionaaži, sabotaaši ning hävituspataljonist relvadega osavõtmise asjad. Kohapeal toimib ka saksa sõjaväeline kohus, mille struktuuri lähemalt ei tea. Esitan lisana nimekirja isikute kohta, kelle suhtes senini otsused tehtud ja täidetud Saksa võimude poolt.

Alla kirjutanud J.V, Orissaare jaoskonna politseikomissar

Dokumendi lisaks on nimekiri kaheksa isikuga, kellest kolm on vabastatud ning viis surma mõistetud. Dokumendi koostamise hetkeks oli ühe surmaotsus arvatavasti veel täide viimata, ülejäänud neli hukatud. Surmamõistetutest kaks olid sündinud Pöide vallas, kolm Muhu vallas. Arusaadavalt ma rohkem detaile isikute kohta ei avalda.

Arvatavasti toimus süüdimõistimisi ning hukkamisi veel, sest "puhastustöö" toimus aktiivselt edasi 1941 aasta lõpuni.

* Jutt käis Saksa sõjaväe välipolitsei grupist 520, mis moodustati 1939 aastal Viinis ning kuhu alguses kuulus 50 liiget (33 ohvitseri, 17 sõdurit). Alguses tegutses üksus Poolas ning juunis 1941 täiendati gruppi (55 politseiagenti ja 40 sõdurit). Grupp allutati 1941 aasta suvel 18. armeele ning tegutses armee tagalas. Üksus tegutses Baltimaades ja Põhja-Venemaal koostöös erigrupiga "Einsatzgruppe A" juutide ja partisanide likvideerimisel. Üksus lõpetas eksisteerimise 1945. aastal Kuramaal.