Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

neljapäev, 14. aprill 2011

kohtuprotokoll kui murdekeele näide (1885)

EAA. 2561-1-2:93-93p 
Protokoll Vässa talu suilise Elisaveta Prussi ülesandmisest Vässa Tooma minia Mari peksmisest ja kiusamisest pererahva poolt.
25.10.1885:47
Siis astus 1882/3 aastane Vässa suiline Elisaveta Pruss kogokonna kohto ette ja tunnistas et üks kord on rehe peksmise aega on Vässa Tooma tütar Liisa oma venna Juhani naest Marid käskind rihola vartoma minna ja Toomas Oleri viimane poeg Aleksei on rehe anguga Marile vasto lükand ja on ütend et ma ei taha mitte käsi roiastada sino külge. Siis on vana Tohmas peeni paio vitsa ära toond ja on Alekseiga Marid peksma akand ja Liiso tunnistab et Maril ei ole mitte selle sui kohta süüd nähja olnud ja üle selle ei ole selle süide sees peksi nähja olnud. Siis sai Mari Oler ette kutsutud ja Mari tunnistas et ta 4 kord on Toomas Oleri käest peksa saand, esimest kord veeste aia varava lahti tegemise pärast on ta 3 kord rusikaga löönd. Teinekord on mullikas aia värava ära purund ja raka toovri kallale läind, Siis on Toomas 2 kord puuga piha löönd. Kolmat kord on mullikas öue aia pealt ohjad suhu vötnud mis laps on aia peale jätnud, siis on Toomas ohjad aia pealt kätte vötnud ja ohjadega Marile Abosi kangeste peksnud nenda et selg on sinine olnud. Neljat kord rehe tegemise aega on Toomas jälle peksma akand siis on Mari kepi otsa kinni kargand. Siis on Toomas Mari maha röhunud ja Aleksei on siis Mari ulla alla paede peale maha viskand kus siis Mari on ära joopund (minestand) ja pale on verine olnud. Üle selle on Mari ikka eest ära jooksnud kui ta jälle on ähvardanud peksta. 1885. aastal tuulamise aega on Toomas ütend et ta iga pääv kurati nääb. Siis on Mari ütend et vaimo ennem ükskid ei nää, kus pool ta siis on, siis on Toomas ütend: sina oled see kurat keda ma iga pääv nään, muud kuradid ei ole mitte maa peal. Üks kord on Aleksei ja Liisa ühte vakka vilja läind veski peale panema ja Toomas on Mari ka vägise abi aianud, ja kui Mari on läind siis on Aleksei ülal veskil olnud ja kui naad seda vakka vilja on üles vidanud siis on veski ülalmine uks Mari pihta kukund nenda et suur muhk on peas olnud. Siis kui üks kiri on Riiast tulnud siis on Aleksei Mari poia Vassili karro pidi kätte vötnud ja parde alt läbi ööritand ja poisile suust ja ninast vere välja löönd rusikaga. Teist kord on pea ari Vassili käest maha kukund siis on Aleksei jälle poisi peksnud. Siis tunnistas Vässa Marre Toma naene et selle läbi nendel see tüli on tulnud et Mari on üks kord soola varastand ja seda tunnistab Mari ise ka töeks et ta ühe korra 2 päo täit soola on vötnud mis ta suilise Liisole pidanud andma, see peale on ema tulnud ja on see soola tema käest ära vötnud ja ära puistand. Seda tunnistasid Vässa pere töeks Mari ja suiline Liiso Pruss.

Kogokonna kohto pea Aleksei Jurkotam
Kohtomees Ivan Kask
Kohtomees Vassili Viil

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar