Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

teisipäev, 7. detsember 2010

Orissaare keskväljak ja Pärna tn puiestee

Väljavõte kultuurimälestiste riiklikust registrist

Mälestise tunnus
Terviklikult säilinud nn stalinistliku planeeringu ja arhitektuuriga aleviku keskuse nõukogude aegne ansambel.

Mälestise kirjeldus
Tegemist on 1950. aastal Orissaare rajooni halduskeskuseks planeeritud aleviku keskväljaku ansambliga, mis funktsioneerib planeeritud kujul tänaseni. Keskuse rajamisaegset planeeringut ei ole õnnestunud leida. Tegemist on nõukogude aja algaastatele iseloomuliku planeerimisviisi näitega. Tolle aja planeeringutes kasutati klassikalisi kompositsioonireegleid ja kujundati tsentraalsümmeetrilise lahendusega pidulikke paraadväljakute ansambleid, kuhu kuulusid täitevkomitee hoone, kultuurimaja, koolimaja, kaubamaja jms. Planeerimisel valitses stalinistlik esinduslikkuse ja paraadsuse printsiip. Nelinurkse keskväljaku kolm külge on hoonestatud kahekordsete ehitistega, ühelt küljelt möödub aleviku peatänav. Väljakut ääristab regulaarne kõrghaljastus. Keskväljaku keskteljelt algab laiaks puiesteeks planeeritud Pärna tänav, mis on aleviku lõunapooses osas asuva eramute rajooni plaanistruktuuri peatelg. Pärna tänava lai tänavaosa kulgeb kuni Võidu tänavani. Puiestee on alguses laiem, kahe sõiduteega, mille keskel on kaherealine õunapuudega haljasala. Pärna tänava alguse idapoolses küljes kõrghaljastus puudub. Hilisemad planeeringud on osaliselt keskväljaku ansambli algset lahendust aktsepteerinud. Vaid uue kaubanduskeskuse asend ja selle juurde kuuluv parkimisplats ei ole sümmeetrilist hoonestusviisi Pärna tänava ääres järginud.

Üldseisukord ja hooldusaste
Väljaku ja tänava üldine hooldusaste on hea. Keskväljaku haljasala vajaks paremini läbimõeldud ja stiilsemat kujundust. Ala kasutamine autode parklana ei ole sobiv. Ka puiesteede haljastus on kohati ebaühtlane.

Mälestise asukoha kirjeldus
Keskväljaku ansambel asub Orissaare aleviku keskel kujundades oluliselt selle ilmet.

Fotod on teinud 15.11.2004 ja info on registrisse sisestanud 31.03.2005 Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Lilian Hansar.

1 kommentaar:

  1. Ma ei mäleta kust mul meelde jäänud, et Orissaare keskväljaku planeering jäi pooleli - sellest ka see kahesuunalise puiestee katkemine Pärna tn. alguses. Algselt pidi puiestee kulgema kuni Võidu tänavani, et sealt oleks otse edasiminek ausamba juurde!

    VastaKustuta