Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

pühapäev, 27. veebruar 2011

vastuluure aruanne (1955)

Täiesti salajane

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee

2. peavalitsuse ülemale kindralleitnant sm P.V. Fedotovile

A R U A N N E

Eesti NSV MINISTRITE NÕUKOGU juures asuva RIIKLIKU JULGEOLEKU KOMITEE

2. VASTULUUREOSAKONNA TÖÖST 1955. aastal 

/---/
 1955. aasta novembris kavatses HAKSALU põgeneda illegaalselt välismaale, kasutades selleks kaluripaati, mille ta tahtis varastada ühe kolhoosi kai äärest. Meie poolt rakendatud abinõude tulemusena hoiti HAKSALU põgenemine välismaale ära.

Me töötame HAKSALUT läbi selles suunas, et välja selgitada, kas ja millist vaenutegevust ta arendab ning kas tal on illegaalne sidekanal Rootsi luureorganitega, aga ka sel eesmärgil, et takistada tema illegaalset lahkumist välismaale. Selleks on HAKSALU läbitöötamisse lülitatud agendid "Kalamees", "Revel" ja "Pliiats", kes on loonud temaga usalduslikud suhted.

Formulartoimik Saksa luure agendi VALLIK, Aleksander Kustase p kohta, kes on sündinud 1919. aastal, eestlane, elab ENSV Orissaare rajoonis, töötab kolhoosis.

VALLIK oli mobiliseeritud Nõukogude armeesse ja läks 1941. aastal lahingutegevuse ajal üle vaenlase poolele. 1941. aasta septembris värbas VALLIKU Saksa luure kaastööline kapten SILLING ning mõni päev hiljem toimetati ta luureülesande täitmiseks koos Saksa luuraja ELLIK, Oskari (arreteeritud) ja radisti HOIT, Ludvigiga (uppus 1944. a merre) Saaremaale Nõukogude armee väeosade tagalasse. Maabumise hetkel oli neil raadiojaam, et edastada luureandmeid Saksa luurele. Jõudnud saarele, lõi luurerühm raadioühenduse sakslastega ja andis edasi andmeid Nõukogude armee väeosade liikumise ja paiknemise kohta. Kaks nädalat pärast luurerühma saabumist saarele jätsid Nõukogude väeosad Saaremaa maha ning sakslaste tulekuga saarele lasti VALLIK koos ELLIKU ja HOITIGA koju.

Kuni 1943. aastani elas VALLIK oma isatalus ja kuulus organisatsiooni Omakaitse, seejärel mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke, kuid põgenes teel väeossa ja varjas end mõnda aega, kuid peagi ta arreteeriti ja teda peeti vanglas Kuressaare linnas ja seejärel Tallinnas.

1944. aastal vabastasid saksalsed ta vahi alt ja saatsid teenima Saksa armee sapööriväeossa, kuid varsti ta deserteerus jälle ja tuli tagasi Saaremaale.

Pärast Eesti NSV territooriumi vabastamist saksa fašistlikest okupantidest läks VALLIK põranda alla ja varjas end Nõukogude võimuorganite eest kuni 1955. aasta septembrini.

5. septembril 1955. aastal tuli VALLIK oma süüd üles tunnistama. Koos VALLIKUGA varjasid end Nõukogude võimuorganite eest Saaremaa elanikud kriminaalkurjategija KIIK, Benjamin Mihkli p, sündinud 1930. aastal, ja KOIT, August Juhani p, sündinud 1916. aastal, me legaliseerisime nad 1955. aasta novembris.

Kontrollitud agendi "Kuznetsov" teatest ilmneb, et 1944. aastal aitas KOIT ELLIK, Oskaril põgeneda Rootsi. 1946. aastal toimetasid välisriikide luureorganid ELLIK, Oskari koos raadiojaamaga Saaremaale ning KOIT osutas talle maabumisel abi.

Pärast ELLIKU kinnipidamist 1946. aastal kutsus II piirivalvesalk KOIDU ülekuulamisele, kuid ta ei ilmunud ülekuulamisele ja läks põranda alla.

Sama agendi andmetel kavatsesid VALLIK, KIIK ja KOIT 1951. aastal põgeneda kalurite mootorpaadiga Rootsi.

Arvestades seda, et VALLIKUL, KIIGEL ja KOIDUL võib käesoleval ajal olla side välisriikide luureorganitega, töötatakse neid agentuuri kaudu aktiivselt läbi.
/---/

http://www.esm.ee/public/projektid/5/2.osak55.html

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar