Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

kolmapäev, 3. november 2010

Kuberner sõidab avama Väinatammi (1896)


15 skp. sõitis Liivimaa kuberneri herra kindral-major Surovzov (Vladimir Surovtsev; 1856-1900) Kuresaare linnast Wäikse wäina sillale, kus see wiimane, kui täiesti walmis, sisse õnnistatud sai. Ektselentsiga ühes sõitsiwad veel kohaline kreisi ülem, komissari herra ning mõned muud suuremad ametnikud. Kell 10 hommikul jõudis kuberneri herra Uue-Lõwe jaama ette, kus teda Wana-Lõwe walla ametnikud wastu wõtsiwad. Pääle selle kui kohaline wallawanem oli Eesti keeles kõrgele herrale teatanud, et tema kätte ustud wald hääs korras on, mida walla kirjutaja C. Leppardt Wene keelde ümber tõlkis, küsis kuberneri herra wäga suure osawõtmisega kohalise talurahwa elu ja olu üle järele ja iseäranis pani ta rõhku koolide pääle, nende puudusid ja wigadusi, kui ka häid külgi omale seletada lastes. Siit sõitis kuberneri herra Laimjala Õige-usu kirikusse, kus kohaline preester teda teretas ja lühikese jumalateenistuse pidas. Pääle seda sõitis ektselents Laimjala walla majasse, kus ta walla maja ruumid järele waatas ja nende sisse seadet kiitis. Niisama päris ta ka sääl talurahva puuduste üle osawõtlikult talupoegade eneste käest järele, kuna walla kirjutajal C. Leppardt'il auu oli, talupoegade ütelusi sõna sõnalt ümber tõlkida. Pääle selle kui ta talupoegadele kõik hääd ja edenemist igas asjas soovinud oli, sõitis kõrge herra rahva hurraa hüüete all säält Oti mõisa, kus ta suurust wõttis. Kell 1/2 4 jõudis ektselents Wäikse wäina sillale paljude ametnikkude saadetudel, kus "Sinovjevi sild"* awatud sai.


(Saarlane, 6. august 1896)


* Tamm sai oma nime Mihhail Zinovjevi järgi, kes Liivimaa kubernerina asetas 02. juulil 1894 Kinda laiule tammi nurgakivi. Ta suri 1895 aastal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar