Orissaare Ajaloo Virtuaalne Arhiiv

ORISSAARE AJALOO VIRTUAALNE ARHIIV

Huvipakkuva materjali leidmiseks on mitu võimalust:
1. kirjuta sõna parempoolsesse kasti "Otsi arhiivist" ;
2. kui huvitab kindel valdkond, näiteks kaardid, siis vajuta TEEMADE all vastava märksõna peale;
3. kõigi materjalidega tutvumiseks vaata "Kogu arhiiv".

kolmapäev, 3. november 2010

Väinatamm saab nurgakivi (1894)


... Laimjalast sõitis kuberneri härra (Mihhail Zinovjev, kõrval pildil) Orisaarde, et Saaremaa ja Muhu maa wahele ehitawa tammi-silla nurga Kiwi maha panna. Kohe Orisaarde jõudes algas tähtis toimetus. Jumala teenistust pidasid sääl juures Saaremaa Õige-usu piiskop Sirskovsky, Kuresaare protoierei Kudräwzev ja Hellama Õige usu kiriku preester. Waskse nurga kiwi pääle oli wenekeeles järgmiselt kirjutatud: "2. Juulil 1894 a. Keisri Aleksandri III. õnnelikult walitsemise ajal, kui Sisemise asjade Ministeeriumi Statssekretär Durnovo juhatas, on Liiwimaa Kuberneri härra poolt Saaremaa talurahva asjade Komisaari J. K. Kassatsky jauskonnas läbi Wäikse wäina minewa tammi-silla nurga kiwi maha pandud." Nurga kiwi seisis tinast karbi sees, kuhu weel juures olejate poolt hõbe raha sisse wisati. Kui karp kinni oli müüritud, pani Kuberneri härra oma käega esimese kiwi selle ehitamiseks maha, selle järele juures olejad kroonu ametnikud, waimulikud mehed ja ümberkaudsete walla walitsuste liikmed. Pärast tähtsat toimetust lauldi Kihelkonna lauljate poolt hr. Knapsi juhatusel Keisri laulu, mille ajal kolm korda suurt tükki lasti. Kui nurga kiwi panemiselt ära mindi, laulisid need samad lauljad Eesti marsshi "Mingem nüüd". Orisaarest sõitis Kuberneri härra Kuiwastu mõisa. Sinna sõites käis ta ka Hellama walla majas sees, kus ta nimetatud walla talitajat maja korraspidamise eest kiitis. Kuiwaste mõisast, kus selle mõisa omanik Kuberneri härra auuks ka pidu söögi andis, sõitis kõrge härra aurulaewa Konstantin II. pääl Riiga tagasi.

(Saarlane, 19. juuli 1894)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar